วนอุทยานพนมสวายเปิดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 วนอุทยานพนมสวายเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วนอุทยานพนมสวายเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวของวนอุทยานพนมสวาย
1. ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวในวนอุทยานพนมสวาย ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของกระทรวงสาาธารณสุข และปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดสุรินทร์ และหลักเกณฑ์การรับวัคซีนที่วนอุทยานพนมสวายกำหนด ดังนี้
1.1 ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือฉีด Astra Zeneca ครบ 2 เข็ม
1.2 ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม
1.3 ฉีดวัคซีนแบบผสม (Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2)
1.4 ฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
1.5 หรือ แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือวิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน)
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่นพื้นที่วนอุทยานพนมสวาย
3. ปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T
(เว้นระยะห่าง - สวมหน้ากาก - ล้างมือ - ตรวจวัดอุณหภูมิ - ใช้แอพไทยชนะ)
4. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 300 คน/วัน
5. ในระหว่างท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยานพนมสวาย ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

.#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!