เวลารถตู้ สุรินทร์ ศีขรภูมิ รัตนบุรี

 


รถตู้สาย 4400 สุรินทร์ ศีขรภูมิ รัตนบุรี

ต้นทางสุรินทร์ (บขส.สุรินทร์) ปลายทางรัตนบุรี
 • 06.20  ถึงศีขรภูมิ  07.00  ถึงรัตนบุรี  07.45
 • 07.40  ถึงศีขรภูมิ  08.30  ถึงรัตนบุรี  09.15
 • 09.00  ถึงศีขรภูมิ  09.45  ถึงรัตนบุรี  10.30
 • 09.40  ถึงศีขรภูมิ  10.25  ถึงรัตนบุรี  11.10
 • 10.20  ถึงศีขรภูมิ  11.05  ถึงรัตนบุรี  11.50
 • 11.00  ถึงศีขรภูมิ  11.45  ถึงรัตนบุรี  12.30
 • 11.40  ถึงศีขรภูมิ  12.25  ถึงรัตนบุรี  13.10
 • 12.20  ถึงศีขรภูมิ  13.05  ถึงรัตนบุรี  13.50
 • 12.50  ถึงศีขรภูมิ  13.45  ถึงรัตนบุรี  14.30
 • 13.30  ถึงศีขรภูมิ  14.25  ถึงรัตนบุรี  15.10
 • 14.50  ถึงศีขรภูมิ  15.05  ถึงรัตนบุรี  15.50
 • 15.05  ถึงศีขรภูมิ  15.45  ถึงรัตนบุรี  16.30
 • 15.55  ถึงศีขรภูมิ  16.25  ถึงรัตนบุรี  17.10
 • 16.45  ถึงศีขรภูมิ  17.05  ถึงรัตนบุรี  17.50
 • 17.40  ถึงศีขรภูมิ  18.45  ถึงรัตนบุรี  19.30

ต้นทางรัตนบุรี (สีแยกรัตนบุรี) ปลายทางสุรินทร์

 • 05.30  ถึงศีขรภูมิ  06.20  ถึงสุรินทร์  07.10
 • 05.55  ถึงศีขรภูมิ  06.45  ถึงสุรินทร์  07.10
 • 06.20  ถึงศีขรภูมิ  07.10  ถึงสุรินทร์  07.50
 • 06.45  ถึงศีขรภูมิ  07.35  ถึงสุรินทร์  07.50
 • 07.10  ถึงศีขรภูมิ  08.00  ถึงสุรินทร์  08.30
 • 07.40  ถึงศีขรภูมิ  08.30  ถึงสุรินทร์  09.10
 • 08.20  ถึงศีขรภูมิ  09.10  ถึงสุรินทร์  09.50
 • 09.00  ถึงศีขรภูมิ  09.50  ถึงสุรินทร์  10.30
 • 09.40  ถึงศีขรภูมิ  10.30  ถึงสุรินทร์  11.10
 • 10.30  ถึงศีขรภูมิ  11.20  ถึงสุรินทร์  11.50
 • 11.30  ถึงศีขรภูมิ  12.20  ถึงสุรินทร์  13.10
 • 12.30  ถึงศีขรภูมิ  13.20  ถึงสุรินทร์  14.00
 • 13.30  ถึงศีขรภูมิ  14.20  ถึงสุรินทร์  15.00
 • 15.30  ถึงศีขรภูมิ  16.20  ถึงสุรินทร์  17.00
สอบถามเพิ่มเติม คุณ โย โทร. 0. 9. 0. 2. 3. 6. 6. 5. 3. 0.
อัพเดท 17 เมษายน 2565 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!