ที่เที่ยวสุรินทร์ ทมอโรย ผาจำเนียง แนงมุด กาบเชิง EP.3 หนาวนี้ที่กาบเชิงทมอโรย (เป็นภาษาเขมร) ความหมายว่า หินจำนวนมาก (หินเป็นร้อย) ทมอ แปลว่า หิน หรือเขา โรย แปลว่า ร้อย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์กัมพูชาในอดีต
ไฮไลท์ของที่นี่คือ หินขนาดใหญ่ สามารถขึ้นบันได้ไม้ เพื่อชมวิวเทือกเขาพนมดงรัก และฝั่งของประเทศกัมพูชา ให้บรรยากาศคล้ายหน้าผา และรูปแกะสลักราหูอมจันทร์
.

เดินเท้าต่อเข้าไปในป่าอีกนิดกับทางเดินหินปนทราย จักรยานสามารถปั่นไปได้ รถยนต์ไม่แนะนำเนื่องจากมีช่วงที่น้ำเซาะถนนเป็นร่องขนาดใหญ่ ระยะประมาณ 500 เมตร จากทมอโรย เค้าว่ากันว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น - ตก และทะเลหมอกที่สวยมากอีกจุดหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์.
แผนที่การเดินทาง https://goo.gl/maps/axUpwATpiRXbkBKh8
.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.