ការតាំងពិព័រណ៍ មហាដំរីសុរិន្ទឆ្នាំ 2022 ប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ការតាំងពិព័រណ៍ មហាដំរីសុរិន្ទឆ្នាំ 2022
ប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២


————————————————-
- ថ្ងៃទី9 ដល់ 20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022
ការតាំងពិព័រណ៌មហាដំរី មានលក់ផលិតផលប្រចាំតំបន់ជាច្រើនប្រភេទ នៅ ទីលានដំរី ក្រុងសុរិន្ទ ខេត្តសុរិន្ទ

- ថ្ងៃទី 18 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022
កម្មពិធីសែនដង្វាយដំរី (ពិធីទទួលដំរី) នៅវិមានប្រាយ៉ាសុរិន ផាកឌី ស៊ីណារ៉ុង ចាងវ៉ាង ក្រុងសុរិន្ទ ខេត្តសុរិន្ទ។

- ថ្ងៃទី19 ដល់ 20 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022
កម្មពិធីសម្តែងដំរី នៅទីលានដំរី ក្រុងសុរិន្ទ ខេត្តសុរិន្ទ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង
#អាជ្ញាធរទេសចរណ៍ថៃ (TAT) ការិយាល័យសុរិន្ទ
+66824862014
facebook : tatsurin

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!