ตารางคอนเสิร์ตงาน วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 


งานเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน สุรินทร์ ปี 2566
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ก.พ. - 5 มี.ค. 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.