เวลารถโดยสาร ช่องจอม สุรินทร์ - อุบลราชธานี

ตารางเดินรถ ช่องจอม สังขะ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

ต้นทาง        ประเภทรถ     เวลาออก - เวลาถึง

------------------------------------------------
อุบลราชธานี    Mini Bus        12:30 - 16:00
------------------------------------------------

ต้นทาง        ประเภทรถ     เวลาออก - เวลาถึง

------------------------------------------------
ช่องจอม     Mini Bus           17:00 - 20:30
------------------------------------------------

จุดจอด : บขส.อุบลราชธานี - (70นาที) - บขส.ศรีสะเกษ - (50นาที) - โลตัส ขุขันธุ์ - (50นาที) - โลตัส สังขะ - (40นาที) - ช่องจอม สุรินทร์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.