เวลารถโดยสาร สุรินทร์ - โคราช นครราชสีมา เดินรถโดย ศรีมงคลขนส่ง

 


ต้นทางจังหวัดสุรินทร์
บขส.สุรินทร์ - บขส.บุรีรัมย์ - บขส.นครราชสีมา (2)
ลำปลายมาศ ห้วยแถลง จักราช

ปลายทาง        ประเภทรถ     เวลาออก 

------------------------------------------------
นครราชสีมา   ปรับอากาศชั้น 2   08:00 
นครราชสีมา ปรับอากาศชั้น 2   11:00
------------------------------------------------

ต้นทางจังหวัดนครราชสีมา
บขส.นครราชสีมา (2) - บขส.บุรีรัมย์ - บขส.สุรินทร์
ลำปลายมาศ ห้วยแถลง จักราช

ปลายทาง        ประเภทรถ     เวลาออก 

------------------------------------------------
สุรินทร์   ปรับอากาศชั้น 2   11:30 
สุรินทร์ ปรับอากาศชั้น 2   13:30
สุรินทร์ ปรับอากาศชั้น 2   15:30
------------------------------------------------

ขับเคลื่อนโดย Blogger.