การประกวดคีตะมวยไทย “เทศกาลงานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

การประกวดคีตะมวยไทย/กองเชียร์


ระเบียบการรับสมัคร 

https://drive.google.com/drive/folders/10hhDm73mE4W9zgQTcXhwViW2mm2Vp5Ju

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ในวันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.surinpeo.com/web/ หัวข้อ "ดาวน์โหลด"


ขับเคลื่อนโดย Blogger.