การประกวดก่อกองทราย เทศกาลงานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ 2566

การประกวดก่อกองทราย ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 บาท ณ บริเวณเวทีกลาง เทศกาลงานวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์


ประเภทครอบครัว (อย่างน้อย 3 คน)
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลอันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
ประเภททั่วไป (อย่างน้อย 4 คน)
- รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท
- รางวัลอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลอันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท รวม 5,000 บาท
รางวัลพิเศษ
- รางวัลขวัญใจมหาชน ตัดสินจากยอด Like Facebook ของตนเอง เงินรางวัล 5,000 บาท
ตัดสินในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.
ขับเคลื่อนโดย Blogger.