ที่เที่ยวสุรินทร์ กิจกรรมวันช้างไทย 13 มีนาคม 2566 ของทุกปี โครงการโลกของช้าง (Elephant World) จังหวัดสุรินทร์


"วันช้างไทย"

วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ

จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จัดงาน "วันช้างไทย" ประจำปี 2566


ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ โครงการโลกของช้าง (Elephant World) ศูนย์คชศึกษา องค์การบริหารส่วน จังหวัดสุรินทร์ บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมดังนี้


  • เวลา 08.00 น. - คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ บริเวณศาลปะกำ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • เวลา 08.29 น. - ประกอบพิธีเซ่นศาลปะกำ
  • เวลา 09.09 น. - พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศ
  • วลา 09.29 น. - พิธีสงฆ์ สวดทักษิณานุปทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมอช้างควาญช้างและช้างที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ลานหน้าพระพิฆเนศวร
  • เวลา 10.00 น. - พิธีเปิดงาน "วันช้างไทย" ประจำปี 2566 ณ บริเวณปะรำพิธี
    •  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน
    • ประธานในพิธีกล่าวประกาศเกียรติคุณช้างไทย ประจำปี 2566
  • เวลา 10.30 - 11.00 น. - ร่วมเลี้ยงอาหารช้าง ณ ลานหน้าองค์พระพิฆเนศผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเครงครัด


Elephant World

แหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลก


ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.สุรินทร์

โทร. 0-4451-1975, 0-4451-558 1, 06-547-8488 4 โลกของช้าง - Elephant World

www. facebook.com/100069173230824

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!