วันแซนโฎนตา ปี 2566 วันไหน

ไงเบ็ญทม

วันแซนโฎนตา

ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือนสิบ (10)

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566

ถือเป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566)#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!