16 – 27 พฤศจิกายน 2566

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 16 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน :  ปู พงษ์สิทธิ์

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 17 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : วงมหาหิงค์

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 18 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : น้ำแข็ง ทิพย์วรรณ

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 19 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 20 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : วง L ก ฮ

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 21 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : วงคาราบาว

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 22 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 23 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : SARAN 

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 24 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : แพรวพราว ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 25 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : วงกางเกง

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 26 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : วงกันตรึม

คอนเสิร์ต งานช้างสุรินทร์ 27 พฤศจิกายน 2566

ศิลปิน : วง TIME MACHINE  ปอน นิพนธ์  & โต๋เหน่อ & เฉาก๋วยจีสอง

งานช้างสุรินทร์ 2566 งานช้างคือ งานช้างสุรินทร์ ประวัติ ตาราง งานช้างสุริทร์ 2566 งาน ช้าง 2023 งานช้างสุรินทร์ 2566 วันไหน งานช้างสุรินทร์ คือ งานช้างจังหวัดสุรินทร์ 2566