แห่เทียนพรรษา ขบวนแห่เทียนช้าง สุรินทร์ 2567

0
9

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เวลา 14.00 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนช้าง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2567

เวลา 06.30 น. ตักบาตรบนหลังช้าง ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง