มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2567

89

จังหวัดสุรินทร์  จัดงานแถลงข่าวบุญเดือนห้า “มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์” ประจำปี 2567 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด วัฒนธรรม อันล้ำค่าณ  วัดพรหมสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ (กกท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์  วนอุทยานพนมสวาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานใหญ่บุญเดือนห้า “มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์” ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7-15  เมษายน 2567  เสริมทัพการท่องเที่ยว365วันเที่ยวเมืองรอง มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ กระจายการรับรู้ สู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เดินทางมาหาประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงาน “มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2567” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-15  เมษายน 2567 ( รวม9 วัน 9 คืน)  ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่นับได้ว่า เป็นปีแห่งการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดสุรินทร์  เพื่อเป็นการ สืบสาน รักษา และต่อยอด ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของชาติไทยไว้เพื่อคงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและนำเอา Soft Power ของดีเมืองสุรินทร์ มาต่อยอดประกอบกับเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ โดยการบอกต่อข้อมูลผ่าน Social Media  ระบบออนไลน์ ออฟไลน์ ต่างๆ ให้เกิดภาพการรับรู้อย่างกว้างขวาง  และยังได้กล่าวถึงกิจกรรมที่สำคัญในช่วงการจัดงานประกอบด้วย

 1. วันที่ 7 เมษายน 2567  การจัดกิจกรรม เดิน – วิ่งการกุศล สุรินทร์ภักดี มินิมาราธอน 2024 และสงกรานต์เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยเทศบาลเมืองสุรินทร์

 2. วันที่ 8 เมษายน 2567 การกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ประทายสมันต์ Running วิ่งสายมู” โดยจังหวัดสุรินทร์ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อปท.ที่รับผิดชอบ วนอุทยานพนมสวาย และภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

3.  วันที่ 9 เมษายน 2567  การจัดประเพณี ขึ้นเขาสวาย ประจำปี 2567 โดย อบจ.สุรินทร์

 4. วันที่ 11 เมษายน 2567 สืบสานตำนานปราสาทภูมิโปน “เนียง ด็อฮ ธม”: องค์การบริหารส่วนตำบลดม อ.สังขะ 

และกิจกรรมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567 ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดย เทศบาลเมืองสุรินทร์ 

 5.  วันที่ 13 – 15  เมษายน 2567 การจัดกิจกรรม มหาสงกรานต์ช้างจังหวัดสุรินทร์  

นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า นอกจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปจะได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการจัดกิจกรรมในช่วง มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ และในวันที่ 13 เมษายน 2567 ยังมีขบวนแห่มหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ จำนวน 9 ขบวน ความพิเศษของขบวน เช่นขบวนพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ ขบวนศิลปวัฒนธรรม 4 ชนเผ่า ประกอบด้วย 1.ไทย-จีน 2. เขมร 3.ลาว 4.ส่วน  ทั้งนี้ ททท.สำนักงานสุรินทร์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองเสริมมงคลเมืองช้างสำเร็จ สุข สมหวัง มั่งมี  เสริมความเป็นศิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย และเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง อทิ วัดบูรพาราม ศาลหลักเมืองสุรินทร์ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง หมู่บ้านทอผ้าไหมจันทร์โสมา และหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 โทรสาร. 0 4451 8530

  e-mail : [email protected] , http://www.tourismthailand.org/surinwww.facebook.com/TATSurinOffice หรือโทร. 1672

บทความก่อนหน้านี้งานมหาสงกรานต์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2567
บทความถัดไปFriendship Bike 2024 Season 2