เวลารถโดยสาร สุรินทร์ – ชลบุรี – ระยอง

0
389

ตารางเดินรถ สุรินทร์ – ชลบุรี – ระยอง

เดินรถโดยบริษัท นครชัยแอร์

รถสุรินทร์ ระยอง

อัตราค่าบริการ GOLD CLASS  580 บาท | FIRST CLASS 773 บาท

เวลาออก 09.01 ถึง ระยอง 17.51 น. ผ่าน อ.ปราสาท

เวลาออก 09.40 ถึง ระยอง 20.00 น.*

เวลาออก 19.40 ถึง ระยอง 06.00 น.*

เวลาออก 20.22 ถึง ระยอง 06.42 น.*

เวลาออก 21.01 ถึง ระยอง 05.51 น. ผ่าน อ.ปราสาท

เวลาออก 21.30 ถึง ระยอง 06.15 น. ผ่าน อ.ปราสาท

สามารถขอลงรถได้ที่ : สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , ป้อมตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ นางรอง , *สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ และแยกระกา (ป้อมตำรวจกระสัง)


เวลาออก 06.30 ถึง สุรินทร์ 17.48 น.*

เวลาออก 07.01 ถึง สุรินทร์ 15.56 น. ผ่าน อ.ปราสาท

เวลาออก 16.01 ถึง สุรินทร์ 02.50 น.*

เวลาออก 17.12 ถึง สุรินทร์ 04.02 น.*

เวลาออก 19.01 ถึง สุรินทร์ 03.31 น. ผ่าน อ.ปราสาท

เวลาออก 20.10 ถึง สุรินทร์ 04.40 น. ผ่าน อ.ปราสาท

สามารถขอลงรถได้ที่ : สถานีเดินรถนครชัยแอร์ พัทยา , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ อ่าวอุดม , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ชลบุรี , ป้อมตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว , สถานีเดินรถนครชัยแอร์ นางรอง , *สถานีเดินรถนครชัยแอร์ บุรีรัมย์ และแยกระกา (ป้อมตำรวจกระสัง)