ตารางเวลารถทัวร์สุรินทร์ – ภูเก็ต

รถสายอุบลราชธานี – ภูเก็ต เส้นทางผ่าน สุรินทร์ เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี พังงา ภูเก็ต

ต้นทาง สุรินทร์ ไป ภูเก็ต

เวลาออก

12:00 ถึง ภูเก็ต เวลา 08:40

15:00 ถึง ภูเก็ต เวลา 11:40

18:00 ถึง ภูเก็ต เวลา 14:40


ต้นทาง ภูเก็ต ไป สุรินทร์

เวลาออก

09:00 ถึง ภูเก็ต เวลา 04:30

12:00 ถึง ภูเก็ต เวลา 07:30

15:00 ถึง ภูเก็ต เวลา 10:30


Photo by Mike Swigunski on Unsplash