อัปเดตเที่ยวบินไปสุรินทร์

เที่ยวบินสุรินทร์ – กรุงเทพฯ (ไม่ใช่เที่ยวบินตรง) ล่าสุด

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

แอร์เอเชีย

สายการบิน
ความถี่
สุรินทร์ - ดอนเมือง
จุดขึ้นรถโครงการช้างโนเลจ
ดอนเมือง - สุรินทร์
จุดขึ้นรถโครงการช้างโนเลจ
เวลาออก
เวลาถึง
เวลาออก
เวลาถึง
ทุกวัน
07:20
10:25
07:55
10:30
ทุกวัน
12:20
15:20
13:00
15:30

เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่

สายการบินไทยแอร์เอเชีย 044-634968

จุดรับ-ส่ง : เดอะช้าง โนวเลจพาร์ค อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ใช้เวลาเดินทางถึงสนามบินบุรีรัมย์ 1 ชั่วโมง

นกแอร์

สายการบิน
ความถี่
สุรินทร์ - ดอนเมือง
จุดขึ้นรถโรงแรมมาเจสติก บขส.
ดอนเมือง - สุรินทร์
จุดลงรถโรงแรมมาเจสติก บขส.
เวลาออก
เวลาถึง
เวลาออก
เวลาถึง
ทุกวัน
06.50
09.50
07.30
10:00

เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเที่ยวบินได้ที่

สายการบินนกแอร์ 044-666721

จุดรับ-ส่ง : โรงแรมสุรินทร์มาเจสติก (ติด บขส.สุรินทร์) อำเภอเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

ใช้เวลาเดินทางถึงสนามบินบุรีรัมย์ 1 ชั่วโมง