หน้าแรกที่เที่ยวสุรินทร์อัตราค่าบริการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ วนอุทยาน สุรินทร์ ล่าสุด

อัตราค่าบริการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ วนอุทยาน สุรินทร์ ล่าสุด

ประกาศเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เรื่อง การกำหนดหน่วยจัดเก็บเงินตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการนำส่ง
การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟู และบำรุงรักษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าและรักษาไว้ซึ่งแหล่งที่อยู่อาศัย หรือแหล่งหากินของสัตว์ป่า หรือเพื่อการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ. 2566
จะเริ่มมีการเก็บค่าบริการบริเวณฐานปฏิบัติการพิทักษ์ป่าผามะนาว โดยเริ่มจัดเก็บในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

อัตราค่าบริการ ผามะนาว

ในการดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ ตั้งอยู่ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สามารถพักตั้งแคมป์ได้ จำกัดจำนวนที่ 30 คน/คืน

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/PMF4k3SEb5B8BRGz5

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ  https://www.facebook.com/huatuptan.huasumran2

ข้อกำหนดการขอกางเต็นท์ที่ผามะนาว

  1. ลงทะเบียนแจ้งขอกางเต็นท์ก่อน 15:30 น. ของวัน
  2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
  3. ให้กางเต็นท์ได้ในจุดเช็คอินที่ 2 ข้างหน้าฐาน. โดยต้องไม่ล้ำเข้าไปในแนวลานหิน
  4. ห้ามนำรถเข้าจอดเทียบจุดกางเต็นท์ ยกเว้นกางบริเวณลานกิจกรรม
  5. ก่อนกลับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำฐานเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
อัตราค่าธรรมเนียม (Fee)ชาวไทยForeigner
ค่าเข้าจุดชมวิว เด็ก 3 ปี – 14 ปี20 บาท/คน200 ฿/person
ค่าเข้าจุดชมวิว ผู้ใหญ่ อายุ 14 ปีขึ้นไป30 บาท/คน400 ฿/person
ค่าเข้าจุดชมวิว 60 ปีขึ้นไปฟรี400 ฿/person
ค่ารถจักรยานยนต์30 บาท/คัน30 ฿/car
ค่ารถยนต์ 4 ล้อ60 บาท/คัน60 ฿/car
ค่ารถยนต์ 6 ล้อ100 บาท/คัน100 ฿/car
ค่ารถยนต์ 6 ล้อขึ้นไปไม่เกิน 10 ล้อ200 บาท/คัน200 ฿/car

ยกเว้นค่าเข้า นักบวชทุกศาสนา ผู้พิการ เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และวันสำคัญของชาติยกเว้นการเก็บค่าเข้าและค่ายานพาหนะสำหรับชาวไทย

อัตราค่าบริการวนอุทยานพนมสวาย

ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วนอุทยานพนมสวาย จะดำเนินการเก็บค่าบริการการเข้าวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่ในเขตวนอุทยานพนมสวาย และอีกบางส่วนนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการเก็บค่าบริการเข้าวนอุทยานสำหรับบุคคลทั่วไปและยานพาหนะที่เข้ามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวในเขตวนอุทยานพนมสวาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

พิกัด : https://maps.app.goo.gl/KagDECEbJutPCMua7

วนอุทยานพนมสวาย – Phanom Sawai Forest Park  https://www.facebook.com/profile.php?id=100064926031057

อัตราค่าธรรมเนียม (Fee)ชาวไทยForeigner
ค่าเข้าวนอุทยานฯ เด็ก 3 ปี – 14 ปี10 บาท/คน50 ฿/person
ค่าเข้าวนอุทยานฯ ผู้ใหญ่ อายุ 14 ปีขึ้นไป20 บาท/คน100 ฿/person
ค่ารถจักรยานยนต์20 บาท/คัน20 ฿/car
ค่ารถยนต์ 4 ล้อ30 บาท/คัน30 ฿/car
ค่ารถยนต์ 6 ล้อ100 บาท/คัน100 ฿/car
ค่ารถยนต์ 6 ล้อขึ้นไปไม่เกิน 10 ล้อ200 บาท/คัน200 ฿/carRELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments