หน้าแรกที่เที่ยวสุรินทร์วัดโพธิ์ศรีธาตุ อำเภอรัตนบุรี

วัดโพธิ์ศรีธาตุ อำเภอรัตนบุรี

ประวัติวัดโพธิ์ศรีธาตุ

วัดโพธิ์ศรีธาตุเป็นวัดมหานิกาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2322 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2489 ภายในวัดมีพระธาตุมณฑป ซึ่งก่อสร้างเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2509 เสร็จเมื่อ พ.ศ.2518 รอบฐาน 48 เมตร กว้างด้านละ 12 เมตร สูง 53 เมตร 9 ชั้น ระหว่างชั้นติดหัวนาคและช่อฟ้า ยอดรูปบายศรีหรือเศวตฉัตร 7 ชั้น หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จเจ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จบรรจุพระสารีริกธาตุ 55 องค์ พระอรหันต์ธาตุ 18 องค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2519 เวลา 19.00 น. และเสด็จเวียนเทียนวิสาขบูชา รอบพระธาตุมณฑป 3 รอบ

เทศกาลวัดโพธิ์ศรีธาตุ

วัดโพธิ์ศรีธาตุ จะมีงานประจำปี งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง ในวัดจะประดับไฟพระธาตุมณฑป และบริเวณโดยรอบอย่างสวยงาม วัดโพธิ์ศรีธาตุ ตั้งอยู่ที่ บ้านธาตุ ตำตลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

https://www.facebook.com/phrasubinsutero

ข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments