เช็ครอบหนัง MAJOR สุรินทร์ : เมเจอร์ สุรินทร์ พลาซ่า

หนังเข้าใหม่โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ สุรินทร์ พลาซ่า

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 หลงสุรินทร์ยุติการให้บริการเช็ครอบหนัง

ท่านสามารถเช็ครอบหนังโดยตรงที่

https://www.majorcineplex.com/cinema/major-surin-plaza

เช็ครอบหนัง MAJOR สุรินทร์ : เมเจอร์ สุรินทร์ พลาซ่า


โปรดตรวจสอบเวลากับโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ สุรินทร์ พลาซ่า อีกครั้ง