งานเกษตรสุรินทร์ 2567 งานยิ่งใหญ่ประจำปี “งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11” ระหว่างวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์ 2567 10 วัน 10 คืน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ตารางคอนเสิร์ตงานเกษตรสุรินทร์ 2567

16 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : บิ๊ก สุรินทร์

17 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : SPRITE x OB BOBBY x DON KIDS

18 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : ใบปอ รัตติยา

19 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : BLACKHEAD

20 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : แบงค์ ปรีติ

21 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : บิว จิตรฉรีญา

22 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : RACH YO

23 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : 1MILL x FIIXD x DJ T-DOUBLE E

24 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : จ๊ะ นงผณี

25 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ต งานเกษตรสุรินทร์ 2567 : แหลม สมพล