หน้าแรกที่เที่ยวสุรินทร์กิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ มกรา - มีนา 67

กิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ มกรา – มีนา 67

กิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ มกราคม – มีนาคม 2567

เดือน มกราคม 2567

19-20 มกราคม 2567 SURIN WAGYU FESTIVAL
สถานที่จัดงาน : ลานจอดรถโรบินสัน สุรินทร์


เดือน กุมพาพันธ์ 2567

4-14 กุมภาพันธ์ 2567 งานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
สถานที่จัดงาน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


16-25 กุมภาพันธ์ 2567 งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน
สถานที่จัดงาน : มหาวืยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์


14 กุมภาพันธ์ 2567 งานแต่งงานและจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง
สถานที่จัดงาน : ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม


เดือน มีนาคม 2567

13 มีนาคม 2567 เทศกาลงานวันช้างไทย
สถานที่จัดงาน : หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments