การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ และพันธมิตรทางการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

จัดทำเส้นทางเปิดประสบการณ์ใหม่ “นั่งรถรางท่องเที่ยวเมืองเก่าสุรินทร์” ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 แห่งเพื่อเสริมสิริมงคลให้คุณ เรียนรู้วิถีชุมชนคนเมืองสุรินทร์

นั่ง – รถ – ราง เสริมมงคลเมืองช้าง

สำเร็จ สุข สมหวัง มั่งมี

เส้นทางเดินรถ

1. วัดบูรพาราม

2. อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

3. วัดจุมพลสุทธาวาส

4. วัดพรหมสุรินทร์

5. ศาลหลักเมืองสุรินทร์

6. เจ้าแม่กวนอิม

7. วัดกลางสุรินทร์

8. วัดสุรินทราวาส

เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ วันละ 2 รอบ (เช้า 08.00 น., บ่าย 16.00 น.)

รองรับได้ 12 ท่านคิดค่าบริการท่านละ 98 บาท (กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าเท่านั้น !!)

สำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 0874598962 หรือ 0926120222

#สายขลังพลังช้าง #สายบุญต้องห้ามพลาด #สุขทันทีที่เที่ยวสุรินทร์ #สุรินทร์ #AmazingThailand

#รถรางเมืองสุรินทร์ #นั่งรถรางชมเมืองช้าง