สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ จัดแถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2566 และและกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2567 ซึ่งมีจังหวัดในภาคอีสาน 20 จังหวัด แข่งขันใน “สุรินทร์เกมส์” ทั้งสิ้น 37 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า 8,989 คน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานงานแถลงข่าว ประชุมอำนวยการและจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ความพร้อมของการเตรียมการจัดการแข่งขันสุรินทร์เกมส์และเมืองช้างเกมส์ 

ด้านสนามแข่งขันและการจัดการแข่งขัน เราได้มีการสำรวจสถานที่แข่งขัน และสำรวจอุปกรณ์แข่งขัน รวมไปถึงบุคลากรที่มีความสามารถ และได้มีการต่อเติมเสริมแต่งสนามแข่งขันที่ขาดอยู่ อาทิเช่น สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามตะกร้อและแฮนด์บอลชายหาด และอื่นๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน จำเป็นที่จะต้องขนส่งมาดำเนินการจัดการแข่งขัน เราก็เตรียมการไว้ทั้งหมด

ด้านของการรายงานผลการแข่งขัน เรามีแผนดำเนินการให้เทียบเท่ากับการรายงานผลในระดับชาติ คือ การรายงานผลแบบ Real time มีการเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รายงานผล และดำเนินการอบรมใช้ระบบจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์ PRESS CENTER ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ด้านการแพทย์ เรามีการจัดระดับของความเข้มข้นของชนิดกีฬาที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับการบาดเจ็บจากการแข่งขัน เตรียมการปฐมพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ยารักษาให้พร้อมกับเหตุที่ อาจจะเกิดขึ้น พร้อมกับกำหนดช่องทางพิเศษให้กับนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

ด้านที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เราได้จัดเตรียมให้ท่านแบบเป็นชนิดกีฬาเพื่อความสะดวกในการแข่งขัน และสนามแข่งขันที่ไม่สามารถจัดเป็นที่พักได้ เราก็พยายามหาสถานที่พัก ที่ใกล้เคียงสนามแข่งขันมากที่สุด

ด้านความปลอดภัยและการจราจร ได้มีการประชุมหารือ และวางแผนการดำเนินงานอย่างเข้มงวด โดยเน้นไปที่สนามแข่งขันต่างๆ และสถานที่พัก แหล่งชุมชนที่มีผู้คนรวมตัวแออัด เพื่อความรอบคอบหากเกิดเหตุไม่พึ่งประสงค์ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ จังหวัดสุรินทร์ ได้เน้นย้ำเป็นพิเศษเพื่อการันตีได้ว่าจะดำเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และปลอดภัยที่สุด ตามที่ท่านได้ไว้วางใจเราให้เป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้

นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าฯ กล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม ผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่มาจากส่วนกลาง เรามีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ทั้งทางด้านเกษตรอินทรีย์ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม ซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีช้างกว่า 300 เชือก /อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ที่พักผ่อนหย่อนใจ บรรยากาศร่มเย็น มีร้านอาหารมากมาย /หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง ศูนย์รวมผ้าไหม ที่มีเอกลักษณ์ฉบับสุรินทร์ มีผ้าไหมหลากหลาย อาทิ เช่น ไหมโฮล ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ราชินีผ้าไหม” ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมของชาติ ขอยืนยันอีกครั้งว่าจังหวัดสุรินทร์ มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” ระหว่างวันที่ 10-20 ธันวาคม 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์” ระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม 2567 ขอบคุณครับ